+421 905 313 222

PROFESINÁLNA POMOC

Naša spoločnosť sa špecializuje na akýkoľvek druh účtovníctva, štandardné účtovníctvo, neziskové účtovníctvo, ako aj akékoľvek ďalšie záležitosti týkajúce sa fiškálneho riadenia!

EKONOMICKÉ PORADENSTVO

Okrem pravidelných účtovných záležitostí sme tiež odborníkmi na všetko, čo sa týka zdanenia. Bez ohľadu na veľkosť alebo ziskovosť vašej firmy.

SMB STAROSTLIVOSŤ

Domnievame sa, že malé a stredné podniky sú najmenej pokryté vlastným účtovným personálom. Pomôžeme vám to urobiť správne a prevziať kontrolu nad svojimi knihami!

ÚČTOVNÍCTVO

Komplexné vedenie účtovnej agendy už od 50€ mesačne.

PORADENSTVO

Odborné a profesionálne konzultácie už od 50€.

MZDY

Spracovanie mzdovej a personálnej agendy už od 10€ za zamestnanca.

BUSINESS RIEŠENIA

Zakladanie a správa obchodných spoločností, založenie novej s.r.o. do 10 dní už od 199€.